لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت محصولات آموزشی و کنکوری حرف آخر

جدول قیمت محصولات حرف آخر با جزئیات کامل هر درس و تعداد دی وی دی و قیمت هر درس ، برای شما عزیزان تنظیم نموده ایم ،و جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در خصوص تهیه محصولات میتوانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید .

۰۹۱۲۸۶۲۶۲۹۷

 

لیست قیمت محصولات دروس عمومی نظام جدید حرف آخر

 

نام محصول ( دروس عمومی نظام جدید)قیمت محصول ( تومان)تعداد دی وی دی
دینی دهم کنکور (همراه با کتاب کار)۲۴۰,۰۰۰۳
دینی یازدهم کنکور (همراه با کتاب کار)۲۶۰,۰۰۰۳
دینی دوازدهم (همراه با کتاب کار)۲۵۰,۰۰۰۲
دین و زندگی جامع نظام جدید۷۵۰,۰۰۰۸
عربی جامع کنکور ( همراه با کتاب کار )۶۹۰,۰۰۰۴
گرامر و لغات زبان انگلیسی سال دهم و یازدهم و دوازدهم۳۷۰,۰۰۰۴
تیر آخر زبان خارجه نظام جدید۲۰۰,۰۰۰۲
درک مطلب + ریدینگ زبان انگلیسی۱۷۰,۰۰۰۲
پکیج زبان انگلیسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار۷۴۰,۰۰۰۸
قرابت معنایی۱۸۰,۰۰۰۴
آرایه ادبی۱۵۰,۰۰۰۲
تاریخ ادبیات۱۲۰,۰۰۰۲
املاء و واژگان فارسی۱۶۰,۰۰۰۳
زبان فارسی۱۷۰,۰۰۰۳
پکیج جامع ادبیات فارسی نظام جدید (همراه با کتاب کار)۷۸۰,۰۰۰۱۲

 

لیست قیمت ریاضی نظام جدید حرف آخر 

 

قیمت محصول ( تومان)تعداد دی وی دی
ریاضی جامع ۱ نظام جدید۹۶۰,۰۰۰۱۰
آنالیز ترکیبی و احتمال۲۲۰,۰۰۰۳
مثلثات و ترکیب توابع۱۰۰,۰۰۰۲
مقاطع مخروطی۱۴۰,۰۰۰۲
هندسه ۱۱۵۰,۰۰۰۲
ریاضیات جامع رشته تجربی (همراه با کتاب کار)۱,۵۷۰,۰۰۰۲۳
ریاضیات رشته ریاضی نظام جدیدقیمت محصول ( تومان)تعداد دی وی دی
ریاضی جامع ۱ نظام جدید (رشته ریاضی) + کتاب کار۱۳۷۰,۰۰۰۱۰
آنالیز ترکیبی و احتمال (+کتاب کار) رشته ریاضی۲۹۰,۰۰۰۴
مثلثات و ترکیب توابع (رشته ریاضی)۱۰۰,۰۰۰۲
مقاطع مخروطی (+کتاب کار) رشته ریاضی۲۴۰,۰۰۰۲
هندسه۱ (رشته ریاضی)۱۵۰,۰۰۰۲
ریاضیات جامع رشته ریاضی (همراه با کتاب کار)۲,۱۵۰,۰۰۰۲۰

 

قیمت محصولات فیزیک نظام جدید حرف آخر

 

نام محصول ( دروس اختصاصی نظام جدید)قیمت محصول ( تومان)تعداد دی وی دی
فیزیک دهم خواص ماده فصل ۳ (همراه با کتاب کار)۹۰,۰۰۰۲
فیزیک دهم الباقی فصل ها (۱و۲و۴) +کتاب کار۳۴۰,۰۰۰۴
فیزیک یازدهم (همراه با کتاب کار)۴۸۰,۰۰۰۵
فیزیک موج، اتمی، هسته ای سال دوازدهم۳۷۰,۰۰۰۳
فیزیک سینماتیک سال دوازدهم۱۲۰,۰۰۰۲
فیزیک دینامیک سال دوازدهم۱۷۰,۰۰۰۳
فیزیک نوسان سال دوازدهم۱۱۰,۰۰۰۱
فیزیک جامع (همراه با کتاب کار)۱,۶۸۰,۰۰۰۲۰

لیست قیمت شیمی نظام جدید موسسه حرف آخر

 

نام محصول ( دروس اختصاصی نظام جدید)قیمت محصول ( تومان)تعداد دی وی دی
مفاهیم شیمی دهم و یازدهم (همراه با کتاب کار)۵۹۰,۰۰۰۵
مسائل شیمی دهم و یازدهم (همراه با کتاب کار)۴۸۰,۰۰۰۴
مفاهیم شیمی دوازدهم (همراه با کتاب کار)۴۷۰,۰۰۰۵
مسائل شیمی دوازدهم (همراه با کتاب کار)۲۷۰,۰۰۰۳
محاسبات – شیمی (کنکوری)۲۰,۰۰۰۲
شیمی جامع کنکوری نظام جدید۱,۸۱۰,۰۰۰۱۹

لیست قیمت زیست شناسی نظام جدید حرف آخر

 

نام محصول ( دروس اختصاصی نظام جدید)قیمت محصول ( تومان)تعداد دی وی دی
زیست شناسی – سال دهم (+کتاب کار)۳۴۰,۰۰۰۱۲
زیست شناسی – سال یازدهم (+کتاب کار)۴۳۰,۰۰۰۱۱
زیست شناسی – دوازدهم (+کتاب کار)۵۳۰,۰۰۰.
زیست گیاهی (+کتاب کار)۴۱۰,۰۰۰۳
ژنتیک (+کتاب کار)۴۲۰,۰۰۰۴
مجموعه هفت الگو طلایی – زیست شناسی (کنکوری)۲۰,۰۰۰۱
پک دایره زیست۴۶۰٫۰۰۰
زیست شناسی جامع نظام جدید۲,۵۹۰,۰۰۰

لیست قیمت پک کامل نظام جدید حرف آخر

پک کامل رشته تجربی نظام جدید(قیمت محصول (تومانبا تخفیف
(پک کامل دروس عمومی نظام جدید( تجربی،ریاضی،انسانی۲٫۹۶۰٫۰۰۰۲٫۶۶۰٫۰۰۰
پکیج کامل تخصصی رشته تجربی نظام جدید۷٫۶۵۰٫۰۰۰۵٫۹۵۰٫۰۰۰
پکیج کامل عمومی و تخصصی تجربی نظام جدید۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰۸٫۰۱۰٫۰۰۰
(پکیج کامل تجربی (عمومی+تخصصی+۱۰ آزمون مبحثی۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰۸٫۸۱۰٫۰۰۰
پکیج کامل تخصصی رشته ریاضی و فیزیک۵٫۷۰۰٫۰۰۰۴٫۶۰۰٫۰۰۰
(پکیج جامع ریاضی فیزیک (عمومی+ تخصصی۸٫۶۶۰٫۰۰۰۶٫۶۶۰٫۰۰۰

لیست قیمت کتاب الگو تا رتبه زیست حرف آخر(نظام جدید) 

نام محصولقیمت محصول تومانتوضیحات
کتاب الگو تا رتبه سال دهم۴۰٫۰۰۰
کتاب الگو تا رتبه سال یازدهم۴۵٫۰۰۰
کتاب الگو تا رتبه دوازدهم ۲ نسخه۸۰٫۰۰۰
کتاب الگو تا رتبه ژنتیک۴۰٫۰۰۰
کتاب الگو تا رتبه زیست گیاهی۴۰٫۰۰۰
نظام قدیم
الگو تا رتبه سال دوم۴۰٫۰۰۰
الگو تا رتبه سال سوم۴۰٫۰۰۰
کتاب کارجامع ادبیات نظام قدیم۳۰٫۰۰۰
کتاب کار جامع شیمی نظام قدیم۳۰٫۰۰۰
کتاب کار جامع فیزیک نظام قدیم۳۰٫۰۰۰
کتاب کار عربی جامع نظام قدیم۳۰٫۰۰۰
کتاب تیک آخر زبان۳۰٫۰۰۰

لیست قیمت زیست نظام قدیم حرف آخر

(نام محصول  دروس اختصاصی (نظام قدیم(قیمت محصول (تومانتعداد دی وی دی
زیست دوم نظام قدیم + ک۳۸۰٫۰۰۰۴
زیست سوم نظام قدیم + ک۴۳۰٫۰۰۰۴
زیست پیش ۱۲۳۰٫۰۰۰۳
زیست پیش ۲۲۶۰٫۰۰۰۳
زیست گیاهی +ک۳۹۰٫۰۰۰
زیست جانوری و انسانی۵۹۰٫۰۰۰۶
زیست جامع نظام قدیم +ک۲٫۲۸۰٫۰۰۰

لیست قیمت شیمی نظام قدیم حرف اخر

(نام محصول  دروس اختصاصی (نظام قدیم(قیمت محصول (تومانتعداد دی وی دی
شیمی مفاهیم سال دوم نظام قدیم۲۴۰٫۰۰۰۳
شیمی مفاهیم سوم و چهارم۴۹۰٫۰۰۰۴
مسائل شیمی سوم و چهارم۴۶۰٫۰۰۰۹
شیمی تکمیلی۵۸۰٫۰۰۰*
شیمی جامع +ک کار۱٫۷۷۰٫۰۰۰*

لیست قیمت فیزیک نظام قدیم حرف اخر

(نام محصول  دروس اختصاصی (نظام قدیم(قیمت محصول (تومانتعداد دی وی دی
فیزیک سال اول و دوم۳۴۰٫۰۰۰۵
خازن۹۰٫۰۰۰۲
الکتریسته جاری و مغناطیس۲۷۰٫۰۰۰۲
سینماتیک۱۴۰٫۰۰۰۳
دینامیک۱۹۰٫۰۰۰۲
نوسان و موج۱۲۰٫۰۰۰۲
موج اتمی و هسته ای۳۸۰٫۰۰۰۳
پک کامل فیزیک +ک۱٫۵۳۰٫۰۰۰۱۹

لیست قیمت ریاضی نظام قدیم رشته تجربی حرف اخر

(نام محصول  دروس اختصاصی (نظام قدیم(قیمت محصول (تومانتعداد دی وی دی
ریاضی جامع ۱۹۸۰٫۰۰۰۱۱
مثلثات و ترکیب توابع + ک۱۰۰٫۰۰۰۲
آنالیز ترکیبی و احتمال +ک۲۳۰٫۰۰۰۳
هندسه ۱ +ک۱۸۰٫۰۰۰۴
مقاطع مخروطی +ک۱۹۰٫۰۰۰۲
ریاضی جامع صفر تا صد۱٫۶۸۰٫۰۰۰*

لیست قیمت ریاضی رشته ریاضی فیزیک حرف آخر

(نام محصول  دروس اختصاصی (نظام قدیم(قیمت محصول (تومانتعداد دی وی دی
ریاضیات پایه و دیفرانسیل۱٫۱۳۰٫۰۰۰
مثلثات و ترکیب توابع +ک۱۰۰٫۰۰۰
مقاطع مخروطی +ک۲۳۰٫۰۰۰
آنالیز ترکیبی و احتمال+ک۲۵۰٫۰۰۰
هندسه ۱ +ک۱۸۰٫۰۰۰
پک کامل ریاضی رشته ریاضی۱٫۸۹۰٫۰۰۰

لیست قیمت دروس عمومی نظام قدیم حرف آخر

(نام محصول  دروس عمومی (نظام قدیم(قیمت محصول (تومانتعداد دی وی دی
عربی جامع نظام قدیم حرف آخر+ک۶۷۰٫۰۰۰۴
گرامر و لغات زبان خارجه +ک۴۹۰٫۰۰۰۴
درک مطلب +ک۱۷۰٫۰۰۰۲
زبان خارجه جامع۶۶۰٫۰۰۰۶
دینی سال دوم+ک۱۴۰٫۰۰۰۳
دینی سال سوم+ک۱۵۰٫۰۰۰۳
دینی سال چهارم +ک۱۱۰٫۰۰۰۲
آیات و روایات۲۸۰٫۰۰۰۳
پک کامل دینی نظام قدیم۶۸۰٫۰۰۰۱۱
قرابت معنایی ادبیات نظام قدیم+ک۱۸۰٫۰۰۰۴
زبان فارسی۱۶۰٫۰۰۰۳
آرایه ادبی۱۴۰٫۰۰۰۲
تاریخ ادبیات۱۳۰٫۰۰۰۲
واژگان و املا۱۵۰٫۰۰۰*
پک کامل ادبیات نظام قدیم۷۶۰٫۰۰۰*

لیست قیمت پک کامل نظام قدیم رشته تجربی حرف آخر

پک کامل رشته تجربی نظام قدیم(قیمت محصول (تومانبا تخفیف
پک کامل عمومی (تجربی و ریاضی و انسانی نظام قدیم۲٫۷۷۰٫۰۰۰۱٫۹۷۰٫۰۰۰
پک کامل تخصصی تجربی۷٫۲۶۰٫۰۰۰۵٫۵۶۰٫۰۰۰
(پک کامل رشته تجربی (عمومی+اختصاصی۱۰٫۰۳۰٫۰۰۰۷٫۴۳۰٫۰۰۰
( پک جامع تجربی (عمومی+اختصاصی+۱۰ آزمون مبحثی۱۱٫۴۳۰٫۰۰۰۸٫۴۳۰٫۰۰۰
پکیج کامل تخصصی رشته ریاضی نظام قدیم۵٫۱۹۰٫۰۰۰۴٫۰۹۰٫۰۰۰
(پکیج کامل رشته ریاضی نظام قدیم (عمومی+ اختصاصی۷٫۹۶۰٫۰۰۰۶٫۲۶۰٫۰۰۰

لیست قیمت پروژه ۶۰۴۰ نظام جدید حرف آخر

نام محصول ( دروس اختصاصی ۶۰۴۰ نظام جدید)قیمت محصول ( تومان)تعداد دی وی دی
فیزیک ۶۰+۴۰ (+ کتاب کار)۷۴۰,۰۰۰ناموجود
شیمی ۶۰+۴۰ (+ کتاب کار)۸۴۰,۰۰۰-ناموجود
زیست شناسی جامع ۶۰+۴۰ (+ کتاب کار)۱,۱۷۰,۰۰۰-ناموجود
زیست جانوری (+ کتاب کار) – پروژه ۶۰۳۲۰,۰۰۰-ناموجود
زیست انسانی و ژنتیک (+ کتاب کار) – پروژه ۶۰۵۱۰,۰۰۰-ناموجود
هندسه و آنالیز ترکیبی ۶۰۴۰ (+ کتاب کار)۱۶۰,۰۰۰-ناموجود
ریاضی جامع یک ۶۰۴۰ – نظام جدید۵۳۰,۰۰۰-ناموجود

لیست قیمت پروژه ۶۰۴۰ نظام قدیم حرف آخر

نام محصول ( دروس اختصاصی ۶۰۴۰ نظام قدیم)قیمت محصول ( تومان)تعداد دی وی دی
شیمی ۶۰+۴۰ – پروژه ۶۰۷۴۰,۰۰۰-ناموجود
فیزیک ۶۰+۴۰ – پروژه ۶۰۷۷۰,۰۰۰-ناموجود
زیست شناسی ۶۰+۴۰ – پروژه ۶۰۹۱۰,۰۰۰-ناموجود
ریاضی ۶۰+۴۰ – پروژه ۶۰۷۹۰,۰۰۰-ناموجود

آزمون های مبحثی و جامع موسسه حرف آخر (نظام قدیم)

نام محصول ( آزمون های حرف آخر نظام قدیم)قیمت محصول ( تومان)تعداد دی وی دی
۱۰ آزمون مبحثی (اختصاصی+عمومی) نظام قدیم۱,۴۰۰,۰۰۰
۲۰ آزمون جامع – نظام قدیم۱,۴۴۰,۰۰۰-ناموجود
دفترچه ۲۰ آزمون جامع نظام قدیم۳۵۰,۰۰۰-ناموجود
دفترچه ۱۰ آزمون مبحثی نظام قدیم۳۰۰,۰۰۰ناموجود

۲۰ آزمون جامع موسسه حرف آخر (نظام جدید)

نام محصول ( ۲۰ آزمون نظام جدید)قیمت محصول ( تومان)تعداد دی وی دی
۲۰ آزمون جامع – نظام جدید۱,۵۳۰,۰۰۰-ناموجود
دفترچه – ۲۰ آزمون جامع نظام جدید۳۵۰,۰۰۰-ناموجود
به این صفحه چه امتیازی میدهید.
[تعداد: 51   میانگین:  4.2/5]