پروژه 6040

پروژه 6040 موسسه حرف آخر ویژه دانش آموزانیست که در چند قدمی کنکور قرار گرفته اند و میخواهند در این زمان باقی مانده تا کنکور بهترین نتیجه ممکن را به دست آورند، صفر تا صد کنکور همراه با تمرین و تکرار و حل تست فقط در زمان 100 روز با روزی 10 ساعت مطالعه و رسیدن به رشته های پزشکی و دندان پزشکی