لیست قیمت محصولات آموزشی و کنکوری حرف آخر

جدول قیمت محصولات حرف آخر با جزئیات کامل هر درس و تعداد دی وی دی و قیمت هر درس ، برای شما عزیزان تنظیم نموده ایم ،و جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در خصوص تهیه محصولات میتوانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید .

09128626297

 021-44383827  

                                                                                                 

لیست قیمت محصولات نظام جدید حرف آخر

لیست قیمت محصولات پروژه 6040 نظام جدید رشته تجربی حرف آخر

نام محصول ( 6040 )قیمت محصول (تومان)با تخفیف
ریاضی 6040 نظام جدید1.670.0001.336.000
زیست شناسی 6040 نظام جدید2.230.0001.784.000
فیزیک 6040 نظام جدید1.660.0001.660.000
شیمی  6040 نظام جدید1.770.0001.416.000
ادبیات 6040 نظام جدید770.000616.000
عربی 6040 نظام جدید640.000512.000
دین و زندگی 6040 نظام جدید740.000592.000
زبان انگلیسی 6040 نظام جدید570.000456.000
پک کامل پروژه 6040 نظام جدید + 20 آزمون12.950.0007.770.000

لیست قیمت محصول 20 آزمون جامع حرف آخر (نظام جدید و قدیم )

نام محصول ( آزمون )قیمت محصول (تومان)با تخفیف
20 آزمون جامع نظام جدید (6040)2.900.0002.320.000
دفترچه 20 آزمون جامع نظام جدید (6040)570.000*
20 آزمون جامع نظام قدیم (6040)**
دفترچه 20 آزمون جامع نظام قدیم (6040)**

لیست قیمت محصولات دروس عمومی نظام جدید حرف آخر

نام محصول ( دروس عمومی نظام جدید)قیمت محصول ( تومان)تعداد دی وی دی
دینی دهم کنکور (همراه با کتاب کار)300,0003
دینی یازدهم کنکور (همراه با کتاب کار)330,0003
دینی دوازدهم (همراه با کتاب کار)310,0002
دین و زندگی جامع نظام جدید940,0008
   
عربی جامع کنکور ( همراه با کتاب کار )880,0004
   
گرامر و لغات زبان انگلیسی سال دهم و یازدهم و دوازدهم440,0004
تیر آخر زبان خارجه نظام جدید240,0002
درک مطلب + ریدینگ زبان انگلیسی210,0002
پکیج زبان انگلیسی جامع (نظام جدید) + کتاب کار890,0008
   
قرابت معنایی220,0004
آرایه ادبی190,0002
تاریخ ادبیات و املاء و واژگان فارسی330,0002
زبان فارسی210,0003
پکیج جامع ادبیات فارسی نظام جدید (همراه با کتاب کار)950,00012
   

 

لیست قیمت ریاضی نظام جدید حرف آخر 

 قیمت محصول ( تومان)تعداد دی وی دی
ریاضی جامع 1 نظام جدید770,00010
ریاضی جامع 2 نظام جدید490,0007
ریاضی جامع 3 نظام جدید680,0005
مثلثات و ترکیب توابع100,0001
ریاضیات جامع رشته تجربی (همراه با کتاب کار)2,040,00023
   
ریاضیات رشته ریاضی نظام جدیدقیمت محصول ( تومان)تعداد دی وی دی
ریاضی جامع 1 نظام جدید (رشته ریاضی) + کتاب کار990,00010
ریاضی جامع 2 نظام جدید (+کتاب کار) رشته ریاضی670,0004
ریاضی جامع 3 نظام جدید (+کتاب کار) رشته ریاضی980,0004
مثلثات و ترکیب توابع رشته ریاضی100,0002
ریاضیات جامع رشته ریاضی (همراه با کتاب کار)2.740.00020
   

 

قیمت محصولات فیزیک نظام جدید حرف آخر

نام محصول ( دروس اختصاصی نظام جدید)قیمت محصول ( تومان)تعداد دی وی دی
فیزیک دهم خواص ماده فصل 3 (همراه با کتاب کار)110,0002
فیزیک دهم الباقی فصل ها (1و2و4) +کتاب کار430,0004
فیزیک یازدهم (همراه با کتاب کار)610,0005
فیزیک موج، اتمی، هسته ای سال دوازدهم460,0003
فیزیک سینماتیک سال دوازدهم190,0002
فیزیک دینامیک سال دوازدهم230,0003
فیزیک نوسان سال دوازدهم160,0001
فیزیک جامع (همراه با کتاب کار)2,590,00020

 

لیست قیمت شیمی نظام جدید موسسه حرف آخر

نام محصول ( دروس اختصاصی نظام جدید)قیمت محصول ( تومان)تعداد دی وی دی
مفاهیم شیمی دهم و یازدهم (همراه با کتاب کار)750,0005
مسائل شیمی دهم و یازدهم و دوازدهم (همراه با کتاب کار)950,0007
مفاهیم شیمی دوازدهم (همراه با کتاب کار)590,0005
محاسبات – شیمی (کنکوری)20,0002
شیمی جامع کنکوری نظام جدید2.290.00019
   

 

لیست قیمت زیست شناسی نظام جدید حرف آخر

نام محصول ( دروس اختصاصی نظام جدید)قیمت محصول ( تومان)تعداد دی وی دی
زیست شناسی – سال دهم (+کتاب کار)430,00012
زیست شناسی – سال یازدهم (+کتاب کار)540,00011
زیست شناسی – دوازدهم (+کتاب کار)660,000.
زیست گیاهی (+کتاب کار)510,0003
ژنتیک (+کتاب کار)520,0004
مجموعه هفت الگو طلایی – زیست شناسی (کنکوری)20,0001
پک دایره زیست580.000 
زیست شناسی جامع نظام جدید3,240,000 

 

لیست قیمت پک کامل نظام جدید حرف آخر

پک کامل رشته تجربی نظام جدیدقیمت محصول (تومان)با تخفیف
پک کامل دروس عمومی نظام جدید ( تجربی ؛ ریاضی ، انسانی )3.660.0003.260.000
پکیج کامل تخصصی رشته تجربی نظام جدید9.760.0007.760.000
پکیج کامل عمومی و تخصصی تجربی نظام جدید13.420.00010.220.000
پکیج کامل تجربی (عمومی+تخصصی+10 آزمون مبحثی)14.920.00011.420.000
پکیج کامل دروس تخصصی رشته ریاضی و فیزیک7.620.0006.220.000
پکیج جامع ریاضی فیزیک (عمومی+ تخصصی )11.280.0008.680.000

 

لیست قیمت کتاب الگو تا رتبه زیست شناسی نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصول تومانتوضیحات
کتاب الگو تا رتبه سال دهم70.000*
کتاب الگو تا رتبه سال یازدهم70.000*
کتاب الگو تا رتبه دوازدهم70.000*
کتاب الگو تا رتبه ژنتیک70.000*
کتاب الگو تا رتبه زیست گیاهی70.000*
الگو تا رتبه زیست در دایره نظام جدید70.0006040
الگو تا رتبه سال دوم نظام قدیم0نا موجود
الگو تا رتبه سال سوم نظام قدیم0نا موجود

لیست قیمت زیست نظام قدیم حرف آخر

نام محصول (زیست شناسی)قیمت محصول (تومان)تعداد دی وی دی
زیست دوم نظام قدیم + کتاب کار380.0004
زیست سوم نظام قدیم + کتاب کار430.0004
زیست پیش 1230.0003
زیست پیش 2260.0003
زیست گیاهی +کتاب کار390.000
زیست جانوری و انسانی590.0006
زیست جامع نظام قدیم +کتاب کار2.280.000

 

لیست قیمت شیمی نظام قدیم حرف اخر

نام محصول  (شیمی)قیمت محصول (تومان)تعداد دی وی دی
شیمی مفاهیم سال دوم نظام قدیم240.0003
شیمی مفاهیم سوم و چهارم490.0004
مسائل شیمی سوم و چهارم460.0009
شیمی تکمیلی580.000*
شیمی جامع +کتاب کار1.770.000*

 

لیست قیمت فیزیک نظام قدیم حرف اخر

نام محصول  (فیزیک)قیمت محصول (تومان)تعداد دی وی دی
فیزیک سال اول و دوم340.0005
خازن90.0002
الکتریسته جاری و مغناطیس270.0002
سینماتیک140.0003
دینامیک190.0002
نوسان و موج120.0002
موج اتمی و هسته ای380.0003
پک کامل فیزیک +کتاب کار1.530.00019

لیست قیمت ریاضی نظام قدیم رشته تجربی حرف اخر

نام محصول (ریاضی)قیمت محصول (تومان)تعداد دی وی دی
ریاضی جامع 1980.00011
مثلثات و ترکیب توابع100.0002
آنالیز ترکیبی و احتمال230.0003
هندسه 1180.0004
مقاطع مخروطی190.0002
ریاضی جامع صفر تا صد1.680.00022

لیست قیمت ریاضی رشته ریاضی فیزیک حرف آخر

نام محصول (ریاضی رشته ریاضی)قیمت محصول (تومان)تعداد دی وی دی
ریاضیات پایه و دیفرانسیل1.130.000
مثلثات و ترکیب توابع100.000
مقاطع مخروطی230.000
آنالیز ترکیبی و احتمال250.000
هندسه 1180.000*
پک کامل ریاضی رشته ریاضی1.890.000*

لیست قیمت دروس عمومی نظام قدیم حرف آخر

نام محصولقیمت محصول (تومان)تعداد دی وی دی
عربی جامع نظام قدیم670.0004
گرامر و لغات زبان خارجه490.0004
درک مطلب170.0002
زبان خارجه جامع660.0006
دینی سال دوم140.0003
دینی سال سوم150.0003
دینی سال چهارم110.0002
آیات و روایات280.0003
پک کامل دینی نظام قدیم680.00011
قرابت معنایی ادبیات نظام قدیم180.0004
زبان فارسی160.0003
آرایه ادبی140.0002
تاریخ ادبیات130.0002
واژگان و املا150.000*
پک کامل ادبیات نظام قدیم760.000*

 

لیست قیمت پک کامل نظام قدیم رشته تجربی حرف آخر

نام محصولقیمت محصول (تومان)با تخفیف
پک کامل عمومی (تجربی و ریاضی و انسانی نظام قدیم)2.770.000 
پک کامل تخصصی تجربی7.260.0006.534000
پک کامل رشته تجربی (عمومی+اختصاصی)10.030.0009.027.000
پک جامع تجربی(عمومی+اختصاصی+10 آزمون مبحثی)11.430.00010.287.000
پکیج کامل تخصصی رشته ریاضی نظام قدیم5.190.0004.671.000
پکیج کامل رشته ریاضی نظام قدیم (عمومی+ اختصاصی)7.960.0007.164.000